Trasy

Hlavní

6,78 KM

Dětský

0,45 a 1,47 KM

 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Obecné informace

Hlavní závod: Unikátní pevnostní město z pohledu a míst, které běžně turisté nenavštíví. Zajímavostí je určitě již na startu závodu opravená historická stavba vodojemu, běh podél kynety mezi valy v opevnění, dále pohled na 9-ti jamkové golfové hřiště, výpustná a nápustná stavidla vč. vodního mlýna, pohled na dolní a horní vodní bránu pevnosti a tím i celý unikátní pevnostní systém. Závod je dlouhý 6 852 metrů a značí se nenáročnou tratí, která je využívána místními na procházky či projížďky na kole okolo ojedinělého pevnostního města.

 

 

Pro děti jsou připraveny 3 trasy:

děti 0-6 let 236 m - okolo fotbalového hřiště start v 10:30

děti 7-10 let 441 m - v areálu fotbalového hřiště

děti 11-14 let 1.467 m - Běh části pevnostního systému navazujícího na sportovní areál. Běžci poběží vně i uvnitř pevnostního systému.

 

Místo a čas

 

Start závodu: Fotbalové hřiště v areálu T. J. Sokol Terezín

Doprovodný program:
vojáci v dobových uniformách
starty výstřelem z děla

 

 

Program

9:00 - 11:00

Výdej čísel dětského závodu

9:00 - 13:30

Výdej čísel hlavního závodu

10:30

Start dětského závodu do 6 let

11:30

Start dětského závodu 7 - 10 let

12:30

Start dětského závodu 11 - 14 let

14:00

Start hlavního závodu

Startovní balíčky

Hlavní závod

startovní číslo

drobné dárky od partnerů

medaile

200 Kč

Dětský závod

startovní číslo

drobné dárky od partnerů

medaile

0 Kč

 

KONTAKT NA POŘADATELE

Roman Vítek

T. J. Sokol Terezín

rvitek@sokol.eu

+420 724 313 905

 

 

VYZNAČENÍ TRASY

Dospělí, 6,78 km

Děti, 0,45 km

Děti, 1,47 km

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel