Hora Svaté Kateřiny

Zpět na seznam závodů

Trasy

Hlavní

5,2 KM

Dětský

0,5 a 1,4 KM

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Obecné informace

Hlavní závod: Začátek terénní běh lesem s vyšším převýšením na začátku trasy, lesní cesta, cca. 500 m po silnici středem obce, polní cesta a opět lesní cesta.

Dětský závod (2009 - 2012): Okruh v lese a na polní cestě - nezpevněná trasa. Náročnost lehká, mírné převýšení.

Dětský závod (2013 a mladší): Běh lesní cestou 250 m a zpět.

 

Místo a čas

 

Start závodu: Mikulášská štola (areál Caravan Kempu), Hora Svaté Kateřiny

 

 

Program

10:00 - 11:30

Výdej čísel dětského závodu

10:00 - 13:30

Výdej čísel hlavní závod

12:00

Start dětského závodu (2013 a mladší)

13:00

Start dětského závodu (2009 - 2012)

14:00

Start hlavního závodu

Startovní balíčky

Hlavní závod

startovní číslo

drobné dárky od partnerů

medaile

200 Kč

Dětský závod

startovní číslo

drobné dárky od partnerů

medaile

100 Kč

 

KONTAKT NA POŘADATELE

Nikola Vigová, Tereza Alferi

T. J. Sokol Hora Svaté Kateřiny

ni.se@centrum.cz

+420 605 507 092, +420 774 564 269

 

 

VYZNAČENÍ TRASY

Dospělí, 5,2 km

Děti, 1,4 km

Děti 0,5 km

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel