JAKÁ JE KVALITA VODY Z KOHOUTKU V PRAZE?

JAKÁ JE KVALITA VODY Z KOHOUTKU V PRAZE?

Obliba kohoutkové vody je v Praze velmi vysoká. Průzkum ukázal, že osm Pražanů z deseti pije vodu z vodovodu. Pražská kohoutková vyhovuje nejpřísnějším limitům nejen v rámci EU, ale i celosvětově.

 

V současné době je Pražanům dodávána voda ze tří velkých úpraven vody. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce úpravny vody Podolí, kdy byla do technologie úpravny vody doplněna filtrace přes granulované aktivní uhlí, a i tato úpravna vody dodává kvalitní pitnou vodu splňující přísné limity dané vyhláškou MZ ČR 252/2004 Sb. v platném znění. Dalším významným zdrojem pitné vody je úpravna vody Želivka, která metropoli zásobuje ze 66 %. Pitnou vodu do města dopravuje štolový přivaděč dlouhý téměř 52 km. Úpravna využívá ke zpracování vodu z blízké vodárenské nádrže Švihov. Voda z úpravny v Káraném, která leží blízko soutoku Labe s Jizerou, je proti Želivce tvrdší a zásobuje především sever hlavního města. Podzemní voda je získávána ze soustavy 680 vrtaných studní podél řeky Jizery. Část nejkvalitnější káranské vody je z artéských zdrojů, která po odželeznění vyhovuje požadavkům jakosti na vodu pro přípravu kojenecké stravy. Další část vody z Káraného je voda z úpravny vody Sojovice, která využívá unikátní technologii umělé infiltrace. Z Káraného je dodáváno 27 % z celkového množství distribuované vody.

MAPA KVALITY VODY

Jaká je ale kvalita kohoutkové vody u vás doma? Získat tyto informace je dnes díky internetové aplikaci snadné. Stačí navštívit webové stránky Pražských vodovodů a kanalizací www.pvk.cz a na hlavní stránce zvolit aplikaci Mapa kvality vody. Po zadání adresy vašeho domu se vám po kliknutí zobrazí hodnoty vybraných 19 ukazatelů kvality pitné vody, která vám doma teče z kohoutku. Ze skupiny mikrobiologických a chemických ukazatelů, jež se v pitné vodě analyzují, byly vybrány ty ukazatele, na které se zákazníci nejčastěji dotazují.  Na mapě zjistíte například tvrdost vody pro nastavení domácích spotřebičů, obsah chloru nebo často diskutované dusičnany. Ročně odeberou laboratoře v Praze přes patnáct tisíc vzorků pitné vody, u nichž analyzují široké spektrum různých parametrů. Mapa kvality vody je velmi podrobná. Umožňuje zobrazení aktuálních údajů v konkrétním domě na příslušné adrese. Každý týden pak probíhají aktualizace naměřených hodnot.

Navíc na webových stránkách PVK najdete v sekci Kvalita pitné vody dle typu zdroje vody - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (pvk.cz), i kompletní přehled všech sledovaných ukazatelů dle typu zdroje vody. V Praze je možné distribuovat v jednotlivých lokalitách čistou vodu ze Želivky, Káraného nebo směsi jednotlivých zdrojů vody Želivka a Podolí, Želivka a Káraný a také směs všech tří zdrojů Želivka + Káraný + Podolí.

Zpět na aktuality | Zpět na úvodní stránku

GENERÁLNÍ PARTNER

ČEZ

HLAVNÍ PARTNEŘI

ČEPS
ČS
Penny

PARTNEŘI

Balíkovna
Under Armour
Generali Investmenst
Madeta
Pražské vodovody a kanalizace

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Radiožurnál
Česká televize

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

HMP
Praha 1
NSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

A11
Český rozhlas Sever
Český rozhlas Region
CityBee

Pořadatel

Česká obec sokolská